Teràpia de Parella

 

 

En la construcció d’una relació de parella s’han d’anar creant i superant diferents etapes perquè la relació maduri, sigui saludable i es visqui en harmonia. Molts cops en alguna d’aquestes etapes o en la transició entre elles succeïxen crisis o conflictes amb la parella que no sabem com resoldre, provocant, fins i tot, un replantejament de la relació. Aquí és on la teràpia de parella pot intervenir facilitant el procés i ajudant a la parella a resoldre-ho.

La majoria de vegades s’acudeix a teràpia de parella com a última opció per salvar la relació i evitar la separació, però també és recomable acudir molt abans, quan comencen les discrepàncies, per tal d’evitar que el conflicte empitjori, creant un problema sense solució i/o mitigar el malestar emocional i relacional provocats per la situació.

Una teràpia de parella consisteix en entendre quin és el conflicte i les variables que fan que es mantinguin, per tal de trobar els recursos i les estratègies més adients i produir els canvis necessaris que millorin la relació.

Depenent de la temàtica i les necessitats de la parella, les sessions es poden fer cada setmana, cada 15 dies, un cop al mes o allargar-les més en el temps. Habitualment entre sessions es proposen tasques per treballar a casa, orientades a treballar aquells aspectes que produiran canvis en les dinàmiques de la relació, és important realitzar-les i que els dos es comprometin.

La durada d’una teràpia de parella dependrà del cas, la cooperació dels membres de la parella i el temps que faci que el conflicte existeix. Quan abans es busqui ajuda, segurament, menys sessions seran necessàries, tot i així, la base d’una teràpia de parella és que sigui de curta durada i que amb poques sessions s’aconsegueixin resultats.

Una sessió té una duració d’un hora i sempre es treballa amb els dos membres de la parella, ja que, si hi ha algun problema en la relació són els dos els que han de col.laborar per produir els canvis necessaris, un de sol no pot fer res. En contades ocasions és pot citar a un dels membres individualment si s’ha de treballar algun aspecte en concret que afecti només a un membre de la parella.

En una teràpia de parella es pot treballar qualsevol temàtica que tingui a veure amb la relació, alguns dels motius de consulta més freqüents són:

 

Problemes en la comunicació, infidelitats, distanciament afectiu i emocional, desamor, malaltia crònica, plantejament de la fi de la relació, desacords en l’educació dels fills o en la relació amb les famílies d’origen, la rutina i la monotonia, problemes sexuals, no repetir models apresos de les famílies d’origen, expectatives en la relació no complertes, gelosia, adaptació als canvis del diferents moments del cicle vital, projectes de vida poc coincidents

En definitiva, la teràpia de parella permet viure les crisis com oportunitats per aprofundir en el coneixement de la relació de parella i la manera de funcionar de cada membre, fet que promou el creixement i la maduració de la relació, incrementant l’afinitat, l’empatia, les habilitats de comunicació… que es reflectirà directament en el benestar amb la parella.

Si creus que el teu problema no està relacionat amb la Teràpia de Parella, molt probablement tingui a veure amb la Teràpia Sexual.

Entra i informa’t

Teràpia Sexual

Montse Iserte - Doctoralia.es